Cookie- og Privatlivspolitik

Cookie and Private policy 

Introduktion


Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 


Cookies


Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og gøre din oplevelse bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering


Hvis du sletter eller blokerer cookies vil din oplevelse på siden blive dårligere og du kan have svært ved at benytte hjemmesiden. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


PERSONOPLYSNINGER
 

Generelt


Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.


Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, adresse, arbejdsplads og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.


Sikkerhed


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål


Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.


Periode for opbevaring


Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.


Videregivelse af oplysninger


Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til forbedring af websiten.


Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den eneste undtagelse er vores emailprogram ”Mailchimp” der ligger i USA. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger opbevares i USA bedes du kontakte os og vi vil fjerne dig fra mailinglisten.


Klager og Indsigt


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

 

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til ejer og direktør: info@cykelven.dk eller info@buddhabikes.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Udgiver


Websitet ejes 100% og publiceres af:
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS
Emblasgade 175
2100 København Ø

Introduction

 

When you visit our website, we collect information about you so that we're able to adjust and improve our content. If you don't approve the collection of your data, we recommend that you delete your cookies (read the guide) and stop using our website. In the following, we'll explain what type of data we collect, the purpose of the collection and present third parties that have access to them.

 

 

 

Cookies

 

This website uses cookies - a text file that is saved on your computer, mobile or other devices - so the website is able to recognize your device, remember your settings, create statistics and improve your user experience. 

 

Cookies can't contain harmful codes like a virus. And it's also possible to delete or block cookies. Click on the link if you want to know how:

http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block your cookies it will decrease your user experience and might give you some difficulties with using this website. You might have limited access to the content of the website and might also experience bugs. 

 

PERSONAL DATA

In general

 

Personal data are data that in any way can be related back to you. When you use our website we collect and address that kind of information. We do it in cases like you subscribing to our newsletter, participate in competitions or inquiries, register, purchase a product or use other kinds of services.

 

Usually, we collect the following type of data:

A unique ID and technical information about your device, your IP-address, your geographical location and the web pages you click on.

 

If you agree and type in the information yourself, we do also address:

Your name, your phone number, your e-mail, date of birth, address, workplace, and payment information. Usually due to user registration or a purchase. 

 

Safety

 

We've done measures ensuring that your data won't be deleted, published, lost, impaired, given to any unauthorized parties,  misused or any other use that's against the legislation.

 

Purpose

 

The data is used to identify you as a user, to register your purchases and payments and to deliver the services you've asked for, like sending you a newsletter. We also use the data to improve our services and content.

 

Storage period

 

The data is stored due to the legislation and we delete them when there's no further need to keep them. The storage period depends on the type of data and the reason for storing them. That's why we can't present a general time frame.

 

Transmission of information

 

Information about your use of the website, your whereabouts, your gender, your address and so on are transferred to third parties. We do this to improve the website. We also use third parties to storage and address the data. They only treat your information on behalf of us and are not allowed to use them in any other way.

 

Transmission of personal data like your e-mail address and name won't happen unless you agree to. We do only use third parties in EU or other countries that can provide the necessary security of your data. The only exception is the e-mail service called Mail Chimp, that is located in the USA. If you don't want your data stored in the USA, please contact us so that we can remove you from the mailing list.

 

Complaints and insight

 

You have a right to know what information about you we address. You can also at any time state your opposition to our use of your data. You can also withdraw your agreement regarding our use of your information.

 

If the information we use is wrong you have a right to claim a correction or to state that you want us to delete them. If you want to do so, please contact the CEO of the company by email:

info@cykelven.dk or info@buddhabikes.dk.

 

If you want to complain about the use of your data, feel free to also contact the DPA.

Publisher

 

The website is fully owned and published by:

Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175

2100 København Ø

 

 

 

 

 

Cykelven – Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175, 2100 København Ø

info@cykelven.dk

 

CVR: 3420 1226

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle