Siemens vil lokke flere op på sadlen

Dato 

Af Nicolai Hur

 

Siemens er anerkendt for deres teknologiske løsninger på Danmarks bæredygtige udfordringer. De udvikler intelligente og effektive produkter. Og så benytter de sig af Cykelven som led i deres miljøvenlige virke. Cyklen er en simpel, grøn teknologi, der kan reducere udledningen af CO2 betydeligt. Derfor bør det være en vane for de fleste at cykle til og fra arbejde. Og derfor er det perfekte udgangspunkt blandt andre at have en cykel, der hele tiden fungerer eksemplarisk.  

 

 

Cyklen er en CO2-neutral teknologi. Så hvorfor ikke forsøge at forbedre forholdene for sine cyklende medarbejdere? 

Tilfredshed og begejstring er nemlig en stærkt motivation. Og motivation er der i særdeleshed brug for. 

 

Nye tal viser desværre, at udledningen af CO2 fra andre transportmidler end cyklen er steget med 409.000 tons fra 2012-2016. Resultaterne stammer fra Regionalt cykelregnskab - Region Hovedstaden, og man kan læse hele baggrundsrapporten, ved at klikker her.

 

Tallene er beregnet på baggrund af gennemsnitlige tal for CO2-udledningen pr. personkilometer for de forskellige alternative transportmidler.

 

Tallene viser desværre også, at reduceringen af CO2-udledning som resultat af overflytning til cyklen fra anden transportform var 5000 tons mindre i 2016 end i 2012. Færre lange ture er erstattet af cyklen, og det er endnu en grund til, at arbejdspladser bør gøre Siemens efter og motivere sine medarbejdere til at cykle.

 

Og med det sagt, lader vi tallene tale for sig selv. For når cyklen erstatter bussen, bilen eller toget, skåner vi i samlet flok klimaet for store mængder forurening. CO2-udledningen fra bus, tog og biler i Region Hovedstaden udgjorde ca. 2,6 mio. tons i 2016, og:

 

 Hvis borgerne i Region Hovedstaden ikke cyklede, men i stedet benyttede bus, tog og bil svarende til den indbyrdes fordeling i dag, ville det samlet set forøge CO2-udledningen med 115.000 tons pr. år svarende til ca. 4,5% af de 2,6 mio. tons. Cykling i Region Hovedstaden reducerer derfor CO2-udledningen med 115.000 tons pr. år. 

 

- Region Hovedstaden, 2017 - Regionalt cykelregnskab

 

Og hos Cykelven håber vi klart sagt, at tallet stiger stødt i fremtiden.

Men hvad skal der helt konkret til? Hvordan kan Danmark erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi?

 

I følge Teknologi Rådet er løsningen en kombination af teknologier og adfærdsregulerende virkemidler. I 

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? undersøger de, 

hvad det vil kræve at omstille danskernes transport til anvendelse af vedvarende energi. Rapporten er tilgængelig her.

 

Undersøgelsen indeholder fremtidscenarier, der lægger op til debat om, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændstoffer.  Der er mange variabler, man bør nærstudere, vis man vil have et detaljeret indblik i problematikken. Og man bør derfor tage de overordnede resultater med et gran salt.

 

Teknologi Rådet konkluderer blandt andet, at:

 

 Teknologi og skift i brændsler kan give omkring 50 % CO2 reduktion i 2050. Resten må hentes hjem gennem andre virkemidler. 

 

- Teknologi Rådet, 2012 - Dansk transport uden kul og olie - hvordan?

 

 

Og der hersker ingen tvivl om, at Siemens hjælper Danmark godt på vej. De bidrager med CO2 reducerende teknologi, der gør en kostbar forskel, og som understøtter Danmarks klimamål. I 2016 sparede deres bæredygtige løsninger verden for, hvad der svarer til 10 gange den danske befolknings samlede udledning af CO2.

 

Henrykkelse bør blomstre hos de fleste.

 

Men hvad så med de andre virkemidler? 

Hvordan kan man motivere flere til at ændre adfærd og sadle op?

I Holland og Tyskland har man eksempelvis forbedret cyklisternes forhold med såkaldte cykelgader, hvor cyklisterne har absolut førsteret. Bilister er også velkomne, men de skal til en hver tid holde tilbage for cyklisterne og respektere, at det er dem, der dominerer trafikken i cykelgaderne.  Omgivelserne har uden tvivl betydning for, om man bruger cyklen som transport i hverdagen. Både det fysiske miljø omkring os og det politiske miljø.

 

En eventbaseret cykelkampagne i Malmø har hjulpet til, at 30% af indbyggernes ture i dag foregår på cykel. Supercykelstier i Danmark inviterer cyklister til hurtig og effektiv transport.  Og Cykelven knokler for at forøge antallet af funktionelle cykler i Danmark.

 

Der er mange bud. Og der er mange om buddet. 

 

Vi er derfor oprømte over, at Siemens håber på lidt af det samme, som vi gør.

 

 Hvis vi kan lette serviceringen af medarbejdernes cykler, så de ikke skal bruge krudt på det, håber vi på, at vi kan lokke flere op på sadlen. Så de både gør noget godt for sin egen sundhed - og for miljøet. 

- Ole Højgaard, Compensation & Benefits Specialist.

 

 

Cykleven er glade for samarbejdet og stolte af at servicere en viksomhed, der baner vejen mod et bæredygtigt Danmark.

OBS: Cyklen er også et effektivt redskab til at understøtte god trivsel på arbejdspladsen. Det har Undervisningsministeriet erfaret. Og det kan du læse mere om lige her.

Tak til Siemens.

- Cykelven

” Det er her Cykelven-tilbuddet kommer ind i billedet. Alle medarbejdere skal transportere sig til arbejdspladsen og hjem igen. Og med vores beliggenhed kan cyklen for mange være en oplagt mulighed. 

- Ole Højgaard, Compensation & Benefits Specialist.

Cykelven – Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175, 2100 København Ø

info@cykelven.dk

 

CVR: 3420 1226

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle