Livet efter Cykelpuljen

Tirsdag den 30. august var vi fra Cykelven til konference om Fremtidens Cykelpolitik på Christiansborg. Socialdemokraterne inviterede, Cyklistforbundet arrangerede. Der var overraskende mange som var kommet for at høre hvad de skal ske efter Cykelpuljens udløb.

Der var ingen tvivl om, at den milliard som blev øremærket til at bygge cykelstier i landet har givet et stort løft i infrastrukturen omkring cykling. I hovedstadsregionen har vi fået Supercykelstier, i Odense har man arbejdet med at få børn og unge trygt til institutioner og skoler på cykel, og på Bornholm er dele af det gamle jernbanenet blevet til cykelstier. En tidlig evaluering af effekterne af cykelpuljen viste, at der har været en stigning på 24 % i cykeltrafikken de steder, hvor det er blevet anlagt ny cykelstier.

Cyklen som middel for et bedre miljø

Konferencens deltagere var enige i, at det bedste måde at nå miljømål (f.eks. skal København være CO2 neutral i 2025), er at få flere til at cykle. Der er altså stærkt brug for en progressiv og innovativ cykelpolitik. Men hvordan skal en sådan politik se ud her nu, efter Cykelpuljen?

Fra publikum kom et stærkt ønske efter mere tryghed i trafikken, både på cykelstien og på fortovene. Det er stadig et problem i storbyerne, måske især i København. Det kan være et attitudeproblem som bunder i Y-generationens mig-mig-mig-fokus. Men den mere sandsynlige årsag er, at der stadig er kapacitetsproblemer og pladsmangel i trafikken. Når det er begrænset med plads, og mennesker har travlt med at komme fra A til B, så kommer jungleloven før færdselsregler.

Manglende innovation

Udover infrastruktur-løsninger og enkelte events og kampagner, så var der desværre ikke flere idéer til en innovativ cykelpolitik. Hvis vi skulle komme med et forslag, så vil det være at involvere flere aktører i vores fælles transportudfordring. Arbejdspladserne samler tusindvis af mennesker hver dag, og det er også i deres interesse at medarbejderne kommer hurtigt, let og sikkert til og fra arbejdspladsen. Organisationen Gate21 arbejder på tværs af kommuner i hovedstadsregionen hen mod en grøn omstilling. De er tovholder for projektet ’Loop City’ hvor man går i dialog med virksomheder for at finde gode løsninger til hverdagstransporten. Projektet springer ud af et behov som kommer fra anlæggelsen af Letbanen, som kommer til at gå mellem Ishøj og Lyngby. Kunne man tænke sig noget så progressivt som netværksmøder omkring hverdagstransport uden at der er store byggerier som kræver nytænkning, men at det faktisk er den grønne omstilling, sparede sundhedskroner og ikke mindst individets velvære, som trækker for en smartere og bedre løsning?

Seneste blogindlæg