Må man cykle overfor rødt?

Fra torsdag den 1. september er det tilladt for cyklister at svinge til højre, når der er rødt - dog kun ved nogle udvalgte vejkryds. Vejdirektoratet har efter forsøg besluttet at kommuner, i samarbejde med politiet, må gøre højresving ved rødt lovligt ved udvalgte vejkryds.

Bedre flow

Der var primært to ting Vejdirektoratet ville undersøge nærmere forud besluttet. Blev det farligere for fodgængere som skulle gå over for grønt og var det fare for kollision med cyklister som kører over for grønt. De undersøgte ulykkesstatistik som i forsøgsperioden rapporteredes ind til politiet, og sammenlignede med tidligere statistik. Det er selvfølgelig ikke alle tilfælde som bliver ulykker som så også rapporteres til politiet. Det kan også ’bare’ være en konflikt som opstår mellem to trafikanter. Vejdirektoratet havde derfor nogle personer som observerede et par kryds for at se om der opståede konflikter omkring sagen. Ingen af delene viste på en øget fare for hverken cyklister eller fodgængere. Derfor er forslaget nu vedtaget.

Tanken er, at det skal give et bedre flow i trafikken for cyklisterne, men uden at skabe gener for andre trafikanter. Vi, i Cykelven, håber at denne lovændring vil gøre fremkommeligheden på cykel lettere. Dog vil vi opfordre alle cyklister til at huske, at man stadig har vigepligt for dem som går og cykler overfor grønt, og at man som altid skal vise hensyn for sine medtrafikanter.

Hvis du vil læse mere, klik her.

Seneste blogindlæg