TRANSPORTVANEUNDERSØGELSE

Forudsat, at indsatsernes formål er at have en effekt på medarbejdernes transportadfærd til og fra arbejde, så giver en transportvaneundersøgelse rigtig god mening. Kort sagt, er det ganske enkelt en spørgeskema-baseret undersøgelse af, hvordan medarbejderne kommer til og fra arbejde. Laver man en undersøgelse både før og  efter en given indsats, har man gode indikationer for effekten. 

Men så simpelt er det ikke

 

For at forstå kausalitet og hvorvidt en given effekt faktisk er afledt af bestemte indsatser, er det klogt at kvalificere sine data. Mange børnefamilier kan være af den opfattelse, at deres daglige transportmiddel skal være bilen af hensyn til børnene. Denne viden er relevant, fordi det fortæller os, at antallet af cyklister ikke nødvendigvis hænger sammen med selve indsatsen. Effekten kan ligeså vel være et resultat af en ændring i antallet af forældre, der vælger bilen af hensyn til børnene.

 

Det er desuden også afgørende at få mange svar, hvorfor en velovervejet præsentation er vigtig, gerne kombineret med konkurrencer og gentagne påmindelser. Hvis man skal bruge resultaterne til at måle effektenvaf en eller flere indsatser, så er god kvalificering vigtig for analysens kvalitet.

Årstiderne skal vi også tage i betragtning. Vi vil derfor altid foreslå, at man laver en sommerundersøgelse for år nul samt en vinterundersøgelse for år nul. Disse sammenlignes med en sommerundersøgelse for år 1 og en vinterundersøgelse for år 1. på den måde finder vi ud af, om effekten af undersøgelserne har den samme eller forskellig indflydelse afhængigt af vejret.

For nogle arbejdspladser er det også relevant at måle effekten af rejserne i arbejdstiden. Der kan være mange penge at spare på bidrag til ansattes brug af privatbil, taxabonner, firmabiler m.m.

Resultater

Resultaterne af en transportvaneundersøgelse vil give gode indikationer for, om indsatserne har båret frugt. Og med de data man indsamler, er det muligt at kvantificere indsatsernes effekt ved hjælp af anerkendte undersøgelser. Der er for eksempel lavet undersøgelser af, hvilken effekt motion har på sygedage, hvor meget samfundet sparer pr. kilometer man cykler fremfor at vælge bilen, og hvor meget cyklisme reducerer CO2 udledningen. Man kan også spare mange kroner ved at ændre arbejdstider.

Prisen for transportvaneundersøgelserne afhænger af omfanget, størrelsen på arbejdspladsen og konkrete ønsker til indholdet. Kontakt os på info@cykelven.dk for at få et konkret tilbud.

Cykelven – Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175, 2100 København Ø

info@cykelven.dk

 

CVR: 3420 1226

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle